آگهی بلیط

لطفا جهت آگهی نمودن بلیط خود فرم زیر را تکمیل نمایید

قوانین آگهی نمودن بلیط

1_ جهت تضمین اصالت بلیط ثبت شده به منظور فروش در سایت لوکس تیکت، بایستی 15 درصد قیمت پیشنهادی در کیف پول به عنوان وجه تضمین شارژ شود. این مبلغ پس از برگزاری کنسرت ظرف 24 ساعت کاری به کارت واریزی عودت داده می شود.

2_ هزینه آگهی در سایت لوکس تیکت 10 درصد مبلغ پیشنهادی شما به شرط فروش می باشد که این مبلغ پس از ثبت و فروش بلیط توسط وب سایت لوکس تیکت از شما کسر شده و مابقی مبلغ حاصل از فروش بلیط و وجه تضمین به کارت واریزی عودت داده می شود.

3_ در صورت وجود مشکل ( مانند: فروش بلیط به چندین فرد، ادعای شخص دیگر مبنی بر مالکیت بلیط و …) وجه تضمین به منظور جبران خسارت فرد خریدار بلیط و وب سایت لوکس تیکت ضبط میگردد.

4_ شخص آگهی گذار متعهد میگردد تمامی اطلاعات مندرج در فرم را به صورت صحیح و درست وارد نماید و مسئولیت صحت اطلاعات وارده برعهده وی می باشد.

5_ شخص آگهی گذار بایستی یک ساعت پیش از برگزاری کنسرت تا پایان آن به منظور برقراری ارتباط تلفنی در دسترس باشد.

6_ وب سایت لوکس تیکت صرفا بستری جهت آگهی نمودن بلیط های کنسرت می باشد و مسئولیتی در قبال به فروش رفتن بلیط های بارگذاری شده ندارد.

7_ شخص آگهی گذار متعهد می گردد بلیط بارگذاری شده خود را صرفا در وب سایت لوکس تیکت بارگذاری کند و از آگهی نمودن آن در سایر وب سایت ها و پلتفرم ها خودداری نماید. همچنین متعهد میگردد در حفظ و نگهداری فایل بلیط کوشا باشد.

محاسبه 15 درصد از عدد

ماشین حساب محاسبه مبلغ وثیقه