رزرو بلیط کنسرت

درخواست رزرو بلیط کنسرت

1_ لطفا ابتدا با توجه به محل برگزاری کنسرت و با کمک ماشین حساب زیر، مبلغ کل را در کیف پول خود شارژ نمایید.
2_ سپس بایستی درخواست خود جهت رزرو بلیط کنسرت موردنظر را مطابق با فرم موجود ثبت نمایید.

3_ در صورتی که امکان رزرو وجود نداشته باشد شما می توانید پس از گذشت یک روز کاری از زمان شروع فروش بلیط مورد نظر، در خواست عودت مبلغ واریزی به کیف پول خود را ثبت نمایید تا مبلغ مذکور به شماره کارتی که از آن واریز را انجام داده اید، عودت داده شود.

  • هتل اسپیناس پالاس 984500 تومان

    قیمت ثابت باکس وسط ردیف 1 تا 6 | مبلغ 895000 تومان + مالیات بر ارزش افزوده

  • سالن میلاد نمایشگاه بین المللی 984500 تومان

    قیمت ثابت باکس وسط ردیف 1 تا 10 | مبلغ 895000 تومان + مالیات بر ارزش افزوده

  • سالن کنسرت برج میلاد 984500 تومان

    قیمت ثابت باکس وسط ردیف 2 تا 12 | مبلغ 895000 تومان + مالیات بر ارزش افزوده

ماشین حساب محاسبه هزینه نهایی رزرو